logo bc-3Noorderstraat 1x, 1823 CX Alkmaar

Hoe werkt een budgetcoach?

1. Kennismakingsgesprek: wie bent u, wat doet u en hoe woont u; kortom uw situatie bespreken om uw doelstellingen helder te krijgen. Daarna kan ik u aangeven wat ik voor u kan betekenen en welke tijd en kosten hiermee gemoeid zijn (buiten Amersfoort is dit gesprek telefonisch). 

Hierna kan het echte traject starten en deze bestaat uit een aantal stappen: 

2. Administratie: zonder overzicht geen inzicht dus eerst zorgen we dat alle rekeningen overzichtelijk bij elkaar komen, de inkomsten en uitgaven op papier staan, etc. 

3. Overzicht: hierna maken we samen een maandoverzicht waaruit blijkt of er financiele balans is tussen inkomsten en uitgaven. Eventuele tekorten/schulden worden hierin meegenomen. 

4. Advies: naar aanleiding van punt 2. kunnen we zien waar verbeteringen te behalen zijn (aan de inkomenskant; denk aan tegemoetkomingen en/of aan de uitgavenkant; denk aan besparingen). Bij betalingsachterstanden kunnen we een plan maken hoe u deze kunt gaan aflossen en op welke termijn. 

5. Coaching: we maken een budgetplan waarin alle adviezen en plannen verwerkt worden. Ik zorg er voor dat u de zoveel mogelijk zelf doet, met de benodigde hulp. Uw financieel inzicht zal hierdoor vergroten en de zelfstandigheid toenemen. 

Nu komt het einde van het traject in zicht. Uiteraard ben ik er altijd nog voor vragen. 

rodestreep

 

rodestreep

 

rodestreep